Zrušenie povinnosti predkladať výpis z účtu pri založení s.r.o.

By 7 januára, 2016 Obchodné právo No Comments

Dňa 01.01.2016 nadobudla účinnosť pomerne rozsiahla novela Obchodného zákonníka. Jednou zo zmien účinných od 01.01.2016 je aj zrušenie povinnosti predkladať pri založení s.r.o. (a iných obchodných spoločností, pri ktorých sa splácajú peňažné vklady pred ich vznikom) výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov.

Uvedenú zmenu hodnotíme pozitívne, a to z dôvodu, že sa tým zjednoduší byrokracia pri zakladaní obchodných spoločností a zamedzí sa problémom, ktoré vznikali napr. tým, že jednotlivé banky vydávali rôzne (štandardné) tlačivá, ktoré neboli vždy akceptované všetkými Obchodnými registrami. Ochrana veriteľov touto zmenou v zásade neutrpí, keďže základné imanie nikdy nepredstavovalo reálnu garanciu pre veriteľov, keďže jeho hodnota nereflektuje zmeny a aktuálne finančné pomery v spoločnosti.