Nové civilné kódexy (5) – zavedenie nových pokút

By 22 februára, 2016 Uncategorized No Comments

Nový Civilný sporový poriadok zavádza pokuty až do výšky 500 EUR:

(1) Pre účastníkov sporu, ktorí podali šikanóznu alebo zjavne bezdôvodnú námietku zaujatosti proti sudcovi. Súd túto pokutu môže, ale nemusí uložiť. Dôvodová správa neuvádza bližšie vysvetlenie k tejto pokute, najmä, kedy bude námietka šikanózna alebo zjavne neodôvodnená. V tejto súvislosti len poukazuje na „sudcovské uváženie“ dôvodnosti námietky a výšky pokuty.

(2) Pre advokáta v prípade, ak súd odmietne ním podpísané dovolanie ako neprípustné a za určitých okolností aj v prípade, ak zamietne dovolanie ako nedôvodné. Podľa dôvodovej správy má byť totiž advokát „súčasťou justičného prostredia v širšom zmysle“ a je jeho povinnosťou znižovať počet dovolaní podávaných na Najvyšší súd SR. Uloženie pokuty je povinné (súd musí pokutu uložiť).