Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

By 8 marca, 2016 Uncategorized No Comments

V Zbierke zákonov vyšiel nový zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb č. 91/2016, ktorý vymedzuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov a postupy v trestnom konaní. Nový zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2016