Dobrý tím je rozdiel medzi úspechom a neúspechom.

Naša kancelária si zakladá na dobrej atmosfére v pracovnom kolektíve, lebo nestačí byť len dobrým právnikom, komplexné problémy dnešného sveta vyžadujú každodennú spoluprácu, vzájomnú dôveru a dobré vzťahy medzi kolegami.

Práve preto sa snažíme vytvárať čo najlepšie pracovné prostredie, aby náš tím dosiahol čo najlepší výsledok pre našich klientov.

"Aj keď voľnú politiku externých zariadení (najmä usb kľúčov a pod.) v našej kancelári nepraktizujeme, páči sa nám šírenie informovanosti o šifrovaní externých zariadení."

"Otázku zodpovednosti za škodu v prípade bezpečnostných incidentov a hackerských útokov nevyriešia podľa nás pokuty ktorých hrozba sa premietne do vyšších cien služieb. Čo si o tom myslíte vy?"

"Na bezpečnosti záleží. Prečo je ochrana súkromia a bezpečnosť komunikácie dôležitá, ukazuje Snowden. Týka sa to aj komunikácie medzi advokátom a klientom."