Monthly Archives: január 2015

Daň z motorových vozidiel

By | Uncategorized | No Comments

Nezabudnite, že do 31.1.2015 je povinnosťou podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podľa nového zákona č. 361/2014 Z.z.., o dani z motorových vozidiel. Nový zákon po novom obsahuje napr. aj pravidlá zdaňovania elektromobilov, hybridných automobilov a ďalšie.

Príprava nového autorského zákona

By | Uncategorized | No Comments

Dňa 22.12.2014 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh nového autorského zákona (ďalej len „NAZ“), ktorého účinnosť sa predpokladá od 01.01.2016.

Podľa Ministerstva kultúry, ktoré návrh NAZ pripravilo, je jeho cieľom predovšetkým:

  1. efektívnejší výkon práv autorov a
  2. zvýšenie konkurencie Slovenskej republiky prostredníctvom podpory inovácií a investícií do kreatívneho priemyslu.

Read More