KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Problematika informačnej a kybernetickej bezpečnosti sa v „zosieťovanom“ svete stáva aj pod vplyvom množiacich sa správ o útokoch na štátne aj súkromné ciele čoraz aktuálnejšou. Európska únia na uvedenú skutočnosť reagovala smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii. Cieľom smernice, rovnako ako aj zákona č. 69/2018 Z. z., ktorým bola smernica na Slovensku transponovaná, je zaistiť ochranu informačných systémov a sietí pred narušením buď samotných technických zariadení, údajov, ktoré sa v nich spracovávajú, alebo služieb, ktoré sa pomocou nich poskytujú.

Našim klientom poskytujeme právnu pomoc ako vo vzťahu k identifikovaniu povinných subjektov, tak i vo vzťahu k naplneniu požiadaviek zákona s cieľom vyhnúť sa hroziacim sankciám. V tejto súvislosti ponúkame ako vypracovanie povinnej bezpečnostnej dokumentácie a stratégie, tak aj komplexné manažovanie kybernetickej bezpečnosti „šité“ na mieru klienta.

 • Kybernetická bezpečnosť
 • Prevádzkovatelia základných služieb
 • Poskytovatelia digitálnych služieb
 • Manažér kybernetickej bezpečnosti
 • Súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti
 • Právne a technické nástroje kybernetickej bezpečnosti

BALÍČEK PRÁVNYCH SLUŽIEB „GDPR A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“

Naša kancelária svojim klientom v rámci osobitného paušálom predplateného „balíčka služieb GDPR a ochrany osobných údajov“ poskytuje priebežné konzultačné a kontrolné právne služby vo vzťahu k ochrane osobných údajov na základe nariadenia GDPR a súvisiacich národných predpisov. Balíček zahŕňa:

 • pomoc s identifikáciou procesov, služieb a produktov podliehajúcich povinnostiam vyplývajúcim z predpisov o ochrane osobných údajov
 • vypracovanie povinnej dokumentácie šitej na mieru klientovi
 • priebežné právne konzultácie ku každodennej činnosti klienta a k zavádzaniu všetkých nových vnútorných procesov z pohľadu ochrany osobných údajov
 • neustálu aktualizáciu vnútorných predpisov a povinnej dokumentácie na základe pribúdajúcich a spresňujúcich sa povinností súvisiacich s ochranou osobných údajov
 • zastupovanie a ochranu práv a záujmov klienta pri prípadnej kontrole zo strany príslušných orgánov a zastupovanie v súvisiacich konaniach a sporoch