Zmena príslušnosti pri dani z motorových vozidiel

By 27 októbra, 2015 Uncategorized No Comments

Od 01.01.2016 sa zmení miestna príslušnosť pri dani z motorových vozidiel. Miestne príslušné budú daňové úrady podľa trvalého pobytu fyzických osôb alebo sídla právnických osôb. Doteraz boli miestne príslušné daňové úrady podľa miesta evidencie motorového vozidla. Cieľom tejto zmeny je zjednodušenie pre daňovníkov, aby sa nemuseli obracať na viacero daňových úradov.