Nová úprava ochrany osobných údajov

By 4 marca, 2015 Uncategorized No Comments

Európska únia plánuje tento rok prijať tzv. všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Výhodou bude fakt, že právna úprava ochrany osobných údajov sa kompletne zharmonizuje.

Bude to však znamenať aj zvýšenú zodpovednosť pre spoločnosti, ktoré budú musieť dbať na bezpečnosť spracúvaných údajov. Pokuty v prípade porušenia sa môžu vyšplhať až na 5% globálneho obratu.

http://www.euractiv.com/sections/infosociety/companies-should-prepare-eus-forthcoming-data-protection-regulation-312487

Leave a Reply