Daň z motorového vozidla za rok 2015

By 29 januára, 2016 Uncategorized No Comments

Upozorňujeme na povinnosť do podať 1. februára 2016 daňové priznanie a zaplatiť daň z motorového vozidla.

Oproti minulému roku nastali viaceré zmeny, napr. (1) miesta príslušnosť sa určuje podľa sídla / trvalého pobytu daňovníka, nie podľa miesta evidencie vozidla, nebude teda potrebné podávať osobitné daňové priznanie za každý samosprávny kraj; (2) zjednotili sa sadzby pre celú SR, sadzby si už neurčujú samosprávne kraje; (3) zmenilo sa (a zároveň sa zjednotilo) predčíslie účtu, na ktorý sa má uhradiť daň.