Príprava nového autorského zákona

By | Uncategorized | No Comments

Dňa 22.12.2014 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh nového autorského zákona (ďalej len „NAZ“), ktorého účinnosť sa predpokladá od 01.01.2016.

Podľa Ministerstva kultúry, ktoré návrh NAZ pripravilo, je jeho cieľom predovšetkým:

  1. efektívnejší výkon práv autorov a
  2. zvýšenie konkurencie Slovenskej republiky prostredníctvom podpory inovácií a investícií do kreatívneho priemyslu.

Read More